Sanat Tarihi Metodolojisi II

Vize sınavı için hazırlanacak araştırma önerisinin formatı aşağıdaki dosyada açıklanmıştır:

Araştırma Önerisi Formatı