Sanat Tarihinde Coğrafi Bilgi Sistemleri

.

CBS Dersinde Yapılacak Alan Çalışması Sonrasında Oluşturulacak Klasör Örneği Aşağıdadır: 

 

Örnek CBS  Ödev Klasörü

(Güncel)

 

Not: Toplam 4 adet yapı çalışılacak olup, bunlardan 2 tanesi alanda, 2 tanesi ise harita üzerinde yapılacak çalışmalarla, kendi isteğimize göre belirlenecektir. Alanca yapılan çalışmanın görselinde kendi resmimizde bulunacaktır. Örnek dosyadaki klasör her bir öğrenci için ayrı ayrı hazırlanacaktır.

Örnek dosyadaki görseller temsilidir.